Menu Główne

O Autorce

Tomiki wierszy

Wiersze

Spotkania autorskie

Poeci

Poezja śpiewana

Ciekawe strony

Kontakt


Galeria

Šfoto: Marek Watras

o poezji Stanisławy Burdy

Stanisława Burda poprzez swoje wiersze dotyka wielu istotnych spraw dla człowieka naszego wieku. Jest w tym, co mówi, odważna, stanowcza, dająca pełen obraz świadectwa trwania człowieka i ziemi. Jest to poetka lirycznego buntu.

(Zdzisław Łączkowski, Słowo, Dziennik Katolicki)

Mistrzowska w swej prostocie i braku spekulacji jest konstrukcja tych strof,
w których przeszłość wyśniona, splata się z cierpkim smakiem teraźniejszości. Metafory są trafne, niekiedy niemal pomnikowe: Konary, szubienice powstań. Znam takie konary. To piękne!

(prof. Wiktor Zin,
z przedmowy do tomiku Przystań nad Huczwą)

Język i sposób obrazowania przypomina rysowanie piórkiem (...) W tej poezji powrót do korzeni to powrót do tego, co najpiękniejsze w tradycji polskiego domu i ziemi rodzinnej.

(Waldemar Michalski,
ze wstępu do tomiku Plaster miodu)

Jej liryczne miniatury świadczą o umiejętności bardzo wyważonego, świadomego, oszczędnego i celnego operowania słowem, które wymaga skupienia, które domaga się odświeżenia, przywrócenia należnej mu głębi, wartości i znaczenia.

(Piotr Sanetra,
z posłowia do tomiku Słowo o nadziei)

  Krzysztof Paczuski- fragment felietonu w Radiu Lublin-
        Krzyż i talizman


AKTUALNOŚCI

W pejzaż świata przełomu XX i XXI wieku wyraźnie wpisała się sylwetka wspartego o krzyż Jana Pawła II. (...) Trudno dziś wyobrazić sobie ten fragment naszych dziejów bez bieli papieskiej sutanny, bez gestu wyciągnietych papieskich rąk pragnących ogarnąć całą ludzkość przesłaniem nadziei zakotwiczonej w Bożej Miłości do stworzenia. (...)

W poezji odczytywanej ze stronic tej książki wzniosłość i patos mieszają się z osobistym, niemal intymnym wyznaniem. W ten sposób to, co ludzkie, indywidualne, zostaje włączone w głęboki nurt Boskiego planu zbawienia. (...)

Z posłowia red. Piotra Sanetry do nowego tomiku wierszy Stanisławy Burdy: Pielgrzym Biały (Norbertinum 2011).W zakładce Poezja śpiewana zwiastuny utworów Natalii Krysztalskiej do wierszy Stanisławy Burdy